Varför behöver ditt företag CPQ?

Här är 9 orsaker.

  1. Generera offerter på minuter med “Guided Selling” workflows
  2. Eliminera säljarnas fel i offerter
  3. Komma igång fort
  4. Integrera offert processen i ert CRM-verktyg
  5. Enkelt underhåll av prislistor och konfigureringar utan en massa komplicerade Excel ark
  6. Standardisera rabbattsatser och policys med automatiska workflows
  7. Kosekventa och professionella offert handlingar, dokument
  8. Samla in data för analyser av processer och produkter sålda osv.
  9. Ge ledare och beslutsfattare förbättrade rapporter