Bryggdesign

Under tiden som anställd på Rolls-Royce jobbade jag mycket med bryggdesign. En grupp utvecklare och designer jobba under flera år att få fram en ergonomisk design som också är säker för alla ändamål på stora båtar. Klara utom- och inomhus. Solljus och extrema förhållanden.

Övriga Projekt och Tjänster

Dynamisk dokumentgeneration

Automatiska genererade:
– Offerter
– Beställningar
– Tekniska specifikationer
– Ritningar

Företagets mallar används

Möjlighet att översätta dokument automatiskt

I word, excel eller pdf format

I princip är allt på sidorna dynamisk text som ändras allt eftersom användaren klickat i CPQ verktyget. Ändras också beroende på vilket språk som används.

CPQ för Xylem

Xylem har ett stort antal produkter och Mimax har jobbat med företagets CPQ system i 3 år nu. Lägga ut fler och fler produkter i systemet och sedan underhålla de som redan är där. Nya prislistor eller nya storlekar tillkommer hela tiden,

CPQ för Marine Jet Power

Mimax Solutions utvecklade en produktkonfigurator åt MJP under 2016. Konfiguratorn kopplades sen direkt in på företagets CRM system, i detta fall Microsoft Dynamics CRM.

Automatiskt genererade tekniska specifikationer och rapporter som helt
dynamiskt byggs upp allt eftersom vals görs var målet. Konfiguratorn beräknar också ett pris på den konfigurerade produkten med hänsyn till antal leveranser och leveranstider. Materialpåslag, timkostnader osv finns också med i beräkningen.

CPQ för Rolls-Royce Marine

Ett exempel på en sida från konfiguratorn som vi utvecklat för Rolls-Royce Marine

Rolls-Royce har använt sin konfigurator sedan 2003. Innehåller 8-10 produkter som kan kombineras ihop till en paketleverans