Hur förbereder man säg för att införa ett CPQ verktyg?

Erfarenhetsmässigt blir ett CPQ projekt mycket större av vad många tror. Egentligen blir hela företaget involverat på ett eller annan sätt.

Allt börjar med en noggrann planering.

Nedan följer bara några exempel på frågeställningar som måste redas ut innan projektet startar.

 • Är ditt företag redo?
  1. Vilka produkter ska ingå
  2. Hur prissätter vi
  3. Allokera resurser (säljare, produktexperter, finans osv.)
  4. Projektledare
  5. Utvecklare
  6. Business Analytics
  7. Administratörer
  8. Testare
  9. IT
  10. Exekutiva sponsorer
 • Är processerna redo?
  1. Mallar (dokument, konfigureringmall osv.)
  2. Godkännandeprocesser
  3. Helpdesk
  4. Dokumenterade ändringar av processer som måste till
  5. Revisionshantering
 • Är kravspecifikationerna klara?
  1. Dokumenterade konfigureringar
  2. Hur väljer man en produkt
  3. Filtreringsregler
  4. “Guided selling” frågor
  5. Use cases
  6. Test scripts
  7. Övrigt innehåll
 • Är data redo?
  1. Produktkataloger
  2. Prisregler
  3. Användare
  4. Kopplingar till andra system (CRM, ERP, CAD)
 • Är systemet klart?
  1. Utvecklingsmiljö
  2. Test
  3. Användar Acceptance Test
  4. Produktion

Vi hjälper er att förstå och sätta upp hela denna införandeprocess.