Övriga Projekt och Tjänster

Dynamisk dokumentgeneration

Automatiska genererade:
– Offerter
– Beställningar
– Tekniska specifikationer
– Ritningar

Företagets mallar används

Möjlighet att översätta dokument automatiskt

I word, excel eller pdf format

I princip är allt på sidorna dynamisk text som ändras allt eftersom användaren klickat i CPQ verktyget. Ändras också beroende på vilket språk som används.