CPQ för Marine Jet Power

Mimax Solutions utvecklade en produktkonfigurator åt MJP under 2016. Konfiguratorn kopplades sen direkt in på företagets CRM system, i detta fall Microsoft Dynamics CRM.

Automatiskt genererade tekniska specifikationer och rapporter som helt
dynamiskt byggs upp allt eftersom vals görs var målet. Konfiguratorn beräknar också ett pris på den konfigurerade produkten med hänsyn till antal leveranser och leveranstider. Materialpåslag, timkostnader osv finns också med i beräkningen.