Bryggdesign

Under tiden som anställd på Rolls-Royce jobbade jag mycket med bryggdesign. En grupp utvecklare och designer jobba under flera år att få fram en ergonomisk design som också är säker för alla ändamål på stora båtar. Klara utom- och inomhus. Solljus och extrema förhållanden.