Konfigurera, Prissätt och Offerera

CPQ-lösning (configure price quote) är en företagsapplikation som gör det möjligt för företag att effektivt sälja och bearbeta order för konfigurerbara, komplexa och anpassningsbara produkter och tjänster.

KONFIGURERA Skapa unika konfigurationer för komplexa produkter. Konfigurationer använder en rad olika regler och logik för att vägleda användarna genom konfigurationsprocessen. Ytterligare visualiseringsalternativ gör det möjligt för kunderna att se hur deras konfiguration kommer att se ut i realtid då varje alternativ väljs. Lättanvända administrativa skärmar gör att du kan definiera och behålla produktkonfigurationsregler med precisionskontroll.

PRISSÄTT Beräkna priser med hjälp av BOM listor eller generera prissättning dynamiskt utan BOM. BOM-prissättning kan dra komponentkostnader och prisuppgifter direkt från en integrerad ERP för att säkerställa att prissättningen alltid är korrekt och uppdaterad på rätt sätt.

OFFERERA Verktyg för att ge omfattande offerter till kunder. Inkludera rader för fullständigt prissatta konfigurationer, visa och redigera BOM listor från offertgränssnittet, hantera kunder och skapa dynamiska offertdokument.