Varför behöver ditt företag CPQ?

Här är 9 orsaker.

 1. Generera offerter på minuter med ”Guided Selling” workflows
 2. Eliminera säljarnas fel i offerter
 3. Komma igång fort
 4. Integrera offert processen i ert CRM-verktyg
 5. Enkelt underhåll av prislistor och konfigureringar utan en massa komplicerade Excel ark
 6. Standardisera rabbattsatser och policys med automatiska workflows
 7. Konsekventa och professionella offerthandlingar, dokument
 8. Samla in data för analyser av processer och produkter sålda osv.
 9. Ge ledare och beslutsfattare förbättrade rapporter

Hur förbereder man säg för att införa ett CPQ verktyg?

Erfarenhetsmässigt blir ett CPQ projekt mycket större av vad många tror. Egentligen blir hela företaget involverat på ett eller annat sätt.

Allt börjar med en noggrann planering.

Nedan följer bara några exempel på frågeställningar som måste redas ut innan projektet startar.

 • Är ditt företag redo?
  1. Vilka produkter ska ingå
  2. Hur prissätter vi
  3. Allokera resurser (säljare, produktexperter, finans osv.)
  4. Projektledare
  5. Utvecklare
  6. Business Analytics
  7. Administratörer
  8. Testare
  9. IT
  10. Exekutiva sponsorer
 • Är processerna redo?
  1. Mallar (dokument, konfigureringmall osv.)
  2. Godkännandeprocesser
  3. Helpdesk
  4. Dokumenterade ändringar av processer som måste till
  5. Revisionshantering
 • Är kravspecifikationerna klara?
  1. Dokumenterade konfigureringar
  2. Hur väljer man en produkt
  3. Filtreringsregler
  4. ”Guided selling” frågor
  5. Use cases
  6. Test scripts
  7. Övrigt innehåll
 • Är data redo?
  1. Produktkataloger
  2. Prisregler
  3. Användare
  4. Kopplingar till andra system (CRM, ERP, CAD)
 • Är systemet klart?
  1. Utvecklingsmiljö
  2. Test
  3. Användare Acceptance Test
  4. Produktion

Vi hjälper er att förstå och sätta upp hela denna införandeprocess.

Hur vet man när CPQ kan hjälpa mitt företag?

Hur kan man veta att CPQ kan hjälpa oss i vår säljprocess?

Våra kunders vanligaste frågor.

 1. Vilken produkt ska jag offerera, vi har ju flera liknande?
 2. Företaget har tusentals av artiklar och produkter som har kopplade rabatter till olika kunder som inte uppdaterats på länge.
 3. Säljarna klagar på att informationen som skickas till kunder är undermålig och fel.
 4. Distributionskanalerna frågar efter data eller prislistor som inte är uppdaterade.
 5. Prislistorna är inte korrekta utan måste hela tiden manuellt korrigeras.
 6. Hemmasnickrade excel makron som inte funkar längre eller behöver uppdateras. Personen som gjorde makrot slutade för 5 år sen.
 7. Offerten tar dagar, veckor att sammanställa.

CPQ löser hela processen från kundens förfrågan till skickad offert och vidare till orderhanteringen och produktion, om man vill det.

Hör av dig till Mimax så visar vi hur CPQ löser dina problem.