Hur kan CPQ hjälpa er säljprocess?

Att sälja komplexa produkter eller tjänster kan vara tidsödande med massor av flaskhalsar och felkällor. Kunden kanske också har skickat samma förfrågan till fler än ett företag, så att skapa och skicka offerter fort blir viktigare och viktigare. Samtidigt minimera fel.

Hur ser er säljprocess ut? Som detta exempel? Excel ark både här och där, vilken version är den sista? -Var hittar jag sista offertmallen? osv osv.

Det är här ett CPQ verktyg verkligen kan förenkla och låta säljaren klara det mesta av processen själv.

När CPQ införts kommer er säljprocess kanske se ut så här istället.

  • Att kunna göra en offert på minuter som tidigare tagit timmar, dagar.
  • Att kunna presentera dokument, pris som alltid blir likadant oberoende vem som skapar offerten.
  • Oberoende om er säljare har 10 års erfarenhet eller började för några månader, kommer samma offert att skapas med samma pris.
  • Inga förlorade order pga väntetider, flaskhalsar.

En del av den interna processen att skapa ett CPQ verktyg ställer en hel del frågar om modularisering och vilka produkter företaget verkligen ska sälja och vilka regler finns mellan komponenter.

Att bygga ett CPQ system kommer att kräva en hel del men vinsterna är enorma. Exempel finns på företag som haft uppstartsperioder för nyanställda säljare på flera månader upp till år. Med ett CPQ verktyg har detta minskats med 80%.

CPQ löser och automatiserar processen. Dokumentgenerator som automatiskt skapar alla de dokument, rapporter kunden kräver. Kunden är i detta fall både extern och internt. Externt är det offerter, order konfirmering och internt allt från operationer, skapa automatiska rader i order systemet, kolla upp leveranstider. Skapa rapporter som beräkningar av pris eller produkt dimensionering osv.

Vad kan Mimax hjälpa dig med!

Ditt företag får hjälp från början men kravhantering, ROI och köp till utveckling, implementering och underhåll av ditt CPQ system.

Vad kommer Mimax att kunna hjälpa till med? Låt oss börja med några grunder:

Mimax hjälper dig med att:

– konsultera och bearbeta sälj-processer för optimering.

– stödja affärsutveckling genom att samarbeta med försäljning för att skapa process regler

– titta på produktstrukturer och processer för att hitta regler

– hur kostnads/pris beräknas en produkt, skapa regler och workflows.

– kommer att designa och implementera CPQ lösningen på ditt företag.

– konfigurera applikationen för att möta kraven i din specifika affärsprocess, som användare, rättigheter, valutor  osv.

– kompletta konfigurationsdokument i samarbete

– hjälpa till i aktiviteter för att stödja migration till och integration med det som passar ditt företags CPQ-lösning

– tillhandahålla utbildning för administrativ personal och rapportera.

Vem behöver CPQ

CPQ mjukvara anses mest som ett försäljningsverktyg eller lösning. Men fördelarna med CPQ-system sträcker sig långt utöver försäljningen och försäljningsorganisationen.

Detta missas ofta eftersom många CPQ-leverantörer spenderar de flesta resurser på att marknadsföra sina produkter uteslutande för försäljning och ignorerar andra avdelningar inom prospektorganisationen.

CPQ-lösningar ger givetvis värde till försäljningsorganisationen, men mycket av det ”försäljningsvärdet” är också tillämpligt på många andra platser i ett företag. Detta är särskilt sant med tillverkningsföretag.

Specifika tillverkningsprocesser som uppmuntras av CPQ.

Produktdesign

Designa produkter som minimerar byggtiden och komplexitet. CPQ underlättar utvecklingen av produkter med generaliserad effekt tidigt i produktionsprocessen. Denna produktutveckling blir mer specialiserad genom alternativval och tilläggsmoduler som integreras i produktmonteringen senare i produktionsprocessen.

Överlägsen inventeringskontroll

Försäljningsprestanda och olika vals popularitet. CPQ levererar data som gör det möjligt för tillverkare att fatta intelligenta lagerhanteringsbeslut som balanserar maximal tillgänglighet och samtidigt minimera lagerkostnader.

Ökad produktvariabilitet

Bill of Material (BOM) -drivna operationer som återspeglar alternativen, komponenter och subassemblies som används för att slutföra produkten. CPQ genererar multilevel-BOM’s för att driva tillverkningen och produktionen samt prissättning och faktureringsdata.

Intelligenta produktionsprocesser

Byggsekvensen för komplexa produkter påverkar den byggtid som krävs, tidpunkten för deltillgänglighet och andra produktionslinjeffektiviteter som önskas under processen. CPQ konfigurerar produkter i en logisk sekvens som drivs av kundinmatningen som specificerar allmänna krav i början och specifika behov senare i processen. Detta möjliggör användning av vanliga delar och montering över flera slutproduktmodeller och jämn produktlinje och gör det också möjligt att bygga produkterna i samma generella till en specifik sekvens.

Förbättrad Supply Chain Management

Supply Chain Management innebär att råvaror och externt tillverkade delar är tillgängliga vid behov med minskade avbrott eller prisvolatilitet. Lagerreglering säkerställer att delar hålls i lager som säkerställer tillgänglighet vid behov men minimerar pengar som är bundna i lager medan de sitter på en lagerhylla i dagar eller månader innan de används. CPQ ger den första möjliga indikationen att en specifik modell eller del kommer att behövas. Dessa uppgifter samlas in först i form av svar som framställs på offerter/ordrar. Med tiden kan de uppgifter som samlats in från dessa tidiga förfrågningar användas för att noggrant förutse försörjningskedjans lagerbehov och möjliggöra tidiga köpordrar i försörjningskedjan och inom lagret.

Effektiv och Responsive Plant Re-tooling

När bygger du gräsklippare, och när bygger du snöslunga? När lägger du till ”självgående” egenskaper till dina gräsklippare, och hur många snöslungor kräver hög kapacitet? Genomförandet av beslut som rör dessa variabler kan innebära att man stänger av monteringslinjer för ombearbetning, justering av delbeställningar och leveransplanering och till och med identifiering av den mest effektiva processen för att föra delar och aggregat tillsammans för att uppfylla en order på affärsgolvet. CPQ ger värdefulla uppgifter när det gäller säsongs- och andra marknadsvariabler som påverkar produktbehovet baserat på årstid. Återigen innebär tidig varning att maximera planeringstid och kundrespons.

Noggrann prissättning och konfigurationer

Konfigurations- och prissättningsfel innebär att du bygger fel produkt eller skapar en produkt med brister som inte uppfyller dina kunders behov. CPQ garanterar konfigurationsnoggrannhet genom att matcha delar och monteringsmöjligheter med angivna kundbehov. Detta säkerställer att prissättningen återspeglar det levererade produktvärdet korrekt. Returer, produktionsfel och omarbetningar minimeras.

Lean, Low-Waste processer

Kunddrivna tillverkare måste omfamna den lean principen att eliminera kassationer i produkt- och produktbyggande processen. Fel definieras som det som inte levererar värde till kunden. CPQ säkerställer att den exakta funktionaliteten som krävs är inbyggd i produktkonfigurationen och att det angivna priset endast täcker de behov som identifierats av kunden.

Om du säljer saker behöver du CPQ. Men om du tillverkar saker kommer CPQ att göra dig till en bättre tillverkare.

Bryggdesign

Under tiden som anställd på Rolls-Royce jobbade jag mycket med bryggdesign. En grupp utvecklare och designer jobba under flera år att få fram en ergonomisk design som också är säker för alla ändamål på stora båtar. Klara utom- och inomhus. Solljus och extrema förhållanden.

Digital transformering

Navigera din organisation genom digital transformation är utmanande. Du måste se till att IT, drift, försäljning, finans och alla andra funktioner i ditt företag är anpassade när det gäller företagsmål och de anslutna teknologierna som de använder för att uppnå målen. Så här hjälper CPQ dig att komma dit …

Användarvänligt gränssnitt gör det enkelt att träna nya försäljningsrepresentanter och förbättra lösningar över hela organisationen. Integrationsramar rymmer CRM och ERP-system, vilket förbättrar anslutningen mellan din företagsteknik. Business Intelligence (BI) och rapporteringskapacitet ger ett enda arkiv och åtkomstpunkt för kritisk organisatorisk kunskap.

En förlängbar plattform med regel- och rollbaserade varumärkesupplevelser för återförsäljare och agenter standardiserar och konsoliderar komplexa försäljningsprocesser som traditionellt sträcker sig över flera funktioner och företagsteknik, vilket förbättrar effektiviteten.

Integrering

Vi integrerar till populära CRM och ERP-system för offerter, order och konfigurationer. Våra CPQ – CRM-integreringar inkluderar en inbäddad viewer för att få tillgång till konfigurationsgränssnittet och konfigurationsgränssnittet för automatisk växelverkan mellan system. ERP-integreringar möjliggör att konfigurera en order.

CRM integrering

Följande standardsystem har färdiga plugins som enkelt installeras och kopplar ihop ert CRM med en CPQ lösningen.

NetSuite
Salesforce
Oracle Sales Cloud
Microsoft Dynamics

Användare kan sen komma åt konfigurerationer och offerter direkt från CRM. Gränssnittet utformas automatiskt för att matcha CRMs utseende och känsla. Våra CRM-integreringar stöder ett stort antal användarfall. Utnyttja kraften i konfigurationsgränssnittet utan att lämna CRM-programmet Exportera offertdokument och konfigurationer till CRM-möjligheter Dra kundinformation direkt från CRM för att fylla i offerter och order

Konfigurera, Prissätt och Offerera

CPQ-lösning (configure price quote) är en företagsapplikation som gör det möjligt för företag att effektivt sälja och bearbeta order för konfigurerbara, komplexa och anpassningsbara produkter och tjänster.

KONFIGURERA Skapa unika konfigurationer för komplexa produkter. Konfigurationer använder en rad olika regler och logik för att vägleda användarna genom konfigurationsprocessen. Ytterligare visualiseringsalternativ gör det möjligt för kunderna att se hur deras konfiguration kommer att se ut i realtid då varje alternativ väljs. Lättanvända administrativa skärmar gör att du kan definiera och behålla produktkonfigurationsregler med precisionskontroll.

PRISSÄTT Beräkna priser med hjälp av BOM listor eller generera prissättning dynamiskt utan BOM. BOM-prissättning kan dra komponentkostnader och prisuppgifter direkt från en integrerad ERP för att säkerställa att prissättningen alltid är korrekt och uppdaterad på rätt sätt.

OFFERERA Verktyg för att ge omfattande offerter till kunder. Inkludera rader för fullständigt prissatta konfigurationer, visa och redigera BOM listor från offertgränssnittet, hantera kunder och skapa dynamiska offertdokument.

Avancerade funktioner

REALTIME GRAFIK

Skapa konfigurationer med rika interaktiva visualiseringsfunktioner som reagerar på konfigurationsändringar i realtid. Kunderna kan se exakt hur deras val påverkar utformningen av produkten och få en känsla för hur slutprodukten kommer att se ut.

3D

Vår 3D-modul är en otroligt lätt visualiserare som uppdateras i realtid allt eftersom användarna väljer olika produktalternativ. Real Time 3D stöder interaktivitet med fotorealistiska modeller och animeringar med hjälp av inbyggd webbläsarfunktion på alla enheter utan att behöva ladda ner plugins. Färdiga kopplingar till Autodesk Inventor, PTC Creo och SolidWorks

INBYGGD 2D VISUALISERING

Konfigurationer kan innehålla dynamiska ritningar och vektorgrafik med vår Real Time 2D-visualisering. Real Time 2D stöder panorering, zoomning och klickbara hotspots med hjälp av inbyggd webbläsarfunktion

Övriga Projekt och Tjänster

Dynamisk dokumentgeneration

Automatiska genererade:
– Offerter
– Beställningar
– Tekniska specifikationer
– Ritningar

Företagets mallar används

Möjlighet att översätta dokument automatiskt

I word, excel eller pdf format

I princip är allt på sidorna dynamisk text som ändras allt eftersom användaren klickat i CPQ verktyget. Ändras också beroende på vilket språk som används.